Våra Tjänster


 
 

Löpande Bokföring

Ni lämnar er pärm hos oss månadsvis (beroende på verksamhetens omfattning), den 15-20:e i samband med att skattedeklarationen från skatteverket har kommit.

Vi bokför och registrerar underlagen och upprättar er skattedeklaration. Ni får sedan en månadsrapport med uppgifter om hur mycket skatter som skall betalas in och har ni valt att låta oss sköta era skatteinbetalningar, gör vi även inbetalningarna av skatten.

Månadsrapporten ger dig som kund en översikt i hur er verksamhet går, vi utformar denna rapport efter respektive kunds behov med olika marginalberäkningar m.m.
 

 

Fakturering

Med utgångspunkt från dina underlag upprättar vi och skickar ut era fakturor. Beroende på era behov inkommer ni med underlag fasta dagar varje vecka, eller månadsvis.

De gånger ni behöver snabb fakturering räcker det med ett telefonsamtal som uppföljning så ordnar vi fakturering samma dag eller senast nästkommande arbetsdag.
De flesta kunder som har valt denna tjänst väljer även ha vår påminnelsetjänst.
 

 

Påminnelser

Vi håller koll på vilka fakturor som blivit betalda och administrerar påminnelse och krav utskick.
Ni får en rapport där ni väljer åtgärder för fakturor som inte betalas och efter era direktiv sköter vi sedan ev. Inkasso- och betalningsförlägganden.
 

 

Löner

Vi registrerar, bokför och betalar ut löner enligt era tidrapporter. Vi kan skicka lönespecifikationerna direkt till den anställde eller till dig som kund.
Varje år skickar vi kontrolluppgifter till skatteverket och de anställda på ditt företag.
 

 

Bokslut

Efter räkenskapsårets upprättar vi årsbokslut och i förekommande fall (aktiebolag) årsredovisningen samt upprätthåller all nödvändig kontakt med extern revisor avseende dennes revisionsuppdrag.
 

 

Deklarationer

Vi upprättar såväl privata som bolagsdeklarationer och näringsbilagor.
 

 

Bolagsbildningar

Till våra kunder kan vi tillhandahålla lagerbolag som är färdiga att använda på dagen.
 

     

Dekoniva Stockholm AB

Hammarby Allé 150

120 66 Stockholm

Tel: 08-452 07 90

Epost: